Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 949
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sudros prigimtis

30 Lap 2018, 19:08

Dar kai ką pridėsiu.

Schematiškai galima į viską pasižiūrėti taip:
1. Yra sielos sva-dharma, būdinga visoms gyvoms esybėms, t.y. bhakti, bet ne visose pasireiškianti.
2. Yra proto/kūno sva-dharma, kuri reiškiasi per keturias socialines klases.

Kai mes susiliečiame su Krišnos sąmone, pradeda busti mūsų sielos sva-dharma, ir veržtis iš mūsų vidaus, bei įtakoti gyvenimo veiklas.
Labai geras akcentas. Aš tik pridėčiau, kad sielos ir proto sva-dharma dažniausiai yra šiek tiek susimaišiusios net iki bet kokios praktikos šiame gyvenime. Dėl to tos klasės ir yra tokios sąlyginės. 

Pavyzdžiui, amatininkas vaišijus gali turėti grožio pajautimą, savo darbą atlikti labai kruopščiai, tarkim sąlyginai matyti Dievo aspektą tam tikrame mene. Tuo tarpu tipiškas šudra nelabai įžvelgs grožio mene, jis realizuosis mažiau subtiliuose procesuose. Norint kad egzistuotų tie skirtumai, jau savaime turi būti tam tikras ryšys su sielos sva-dharma. 

Mes, nustatydami savo prigimtį, turime žiūrėti labiau ne į mūsų giminę (žinoma, koreliacija šitoje vietoje yra nemaža), ne į karmos nulemtus įvykius, bet natūraliai į tai, kas mums teikia džiaugsmą, kam mes turime potraukį. Kaip ir gerai paminėjot, Sudaršan, karmos aplinkybės puikiai rodo, kad ne veltui ten esame, nes tai rodo mūsų lygį. 

Bet jeigu taip atvirai, nemanau, kad šudros dalyvautų šiame forume. Iš dalies įmanoma, bet realiai yra taip, kad mes visi (kas čia dalyvauja ar klauso Donato Janickio) dar turim vaišijų ir kšatrijų priemaišų kelyje link brahmano. Todėl nuo gimimo ir nerealizuojam savęs pilnai. 
 
Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 949
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sudros prigimtis

30 Lap 2018, 19:29

Aš visgi būčiau linkęs manyti, kad net jeigu žmogus pilniau pasitenkina fiziniu darbu, bet yra tikintis, kažiek praktikuojantis, bent jau Kali amžiuje, tai bus šudra - vaišijas, o ne grynai šudra. Tiesiog spekuliuoju.

O toks variantas, kaip kad šudra - brahmanas, kažin ar išvis yra įmanomas. Nebent kaip neatsiskleidęs kažkokiu būdu brahmanas, absoliučiai pamiršęs prigimtį. 

Kitas momentas, kad jeigu stipriau pasireiškia brahmano savybės, pažengęs toks žmogus jau gali daryti ir užsiimti viskuom, jei jaučia, kad tai yra geriausia. Ne tik gali, bet ir atlieka tai puikiai. 
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 12:14

Puiku, besvarstant, ateina ir geresnis supratimas bei atsakymai. Taip po truputį gal ir Aidui padėsim rasti atsakymus į jo pradinius temos klausimus.

Žodžiu, toliau taip pamąsčiau:

Šrila Prabhupada kartais sakydavo (ir apskritai taip yra sakoma Vedų kultūroje), kad visi gimsta kaip šūdros. (žr. https://vaniquotes.org/wiki/Everyone_is ... e_samskara ). O toliau jis turi praeiti samskaras, t.y. apvalomajį ir ugdymo procesą, ir tokiu būdu įgyti kažkurios aukštesnės varnos kvalifikaciją. Jeigu jis negauna tų samskarų ir apmokymo, jis lieka šūdra.

Taigi, kas nors gali turėti tendenciją ar prigimties savybes būti moksliškos Vedų visuomenės sistemos brahmanu, ar neišvystytos vakarietiškos visuomenės brahmanu, bet jeigu jis nepraeina atitinkamo apmokymo, jis neturi tos brahmano kvalifikacijos. Tik pradinę "medžiagą" tai kvalifikacijai. Tai yra, jis turi adhikarą mokytis brahmanu, bet neturi pačios brahmano adhikaros. Panašiai kaip žmogus turi klausą, bet jeigu jis neišmoko muzikos dalykų, jis nėra muzikantas. Bet galėtų būti muzikantas, nes turi klausą.

Tai užbaigiant potemę apie mano kvalifikaciją, galbūt iš tikro turėjau savybių, kurios man būtų leidę mokytis ir įgyti vakarietiškos visuomenės brahmano kvalifikaciją, bet taip jau išėjo, kad nesimokiau ta kryptymi. Todėl likau toks a la šūdra. Ir praėjau universitetinį šūdros-specialisto prie vaišjų išsilavinimą. T.y. pvz. turiu ekonomisto diplomą, su kuriuo galėčiau tarnauti vakarietiškiems vaišjoms, arba tai man galėtų padėti vakarietiškuose vaišjų užsiėmimuose, jeigu turėčiau savo kapitalo.  

Čia iškyla toks momentas, kad socialinė evoliucija neina per visas socialines klases. T.y. iš neapmokyto šūdros padėties mes neturime eiti per vaišjos ir kšatrijo pozicijas į brahmano poziciją. Nes apmokymas kiekvienai klasei yra skirtingas. Evoliucija per skirtingas klases greičiausiai vyko praeituose gyvenimuose, arba gali būti staigi evoliucija priklausanti nuo sukriti. T.y. jeigu žmogus dėl kažkokios stiprios sukriti prabunda dvasiniam gyvenimui, net jeigu praeitame gyvenime jis buvo tik šūdra, ir šiame gyvenime gimė kaip neapmokytas (šūdra), jis jau turi adhikarą mokytis kaip vaišnavas-brahmanas. Bet nebūtinai turi adhikarą mokytis kaip vakarietiškas brahmanas, jo intelektas gali būti netinkamas techologizuotam ir perdaug protiškai sudėtingam vakarietiškam mokslui. Arba kaip yra Vedų brahmanai, kurie moka mintinai Vedas, vakarietis ar praeito gyvenimo šūdra nebūtinai turės intelektą jas išmokti mintinai. Vaišnavizme svarbiau ne proto galia, o širdies santykis su Dievu, tačiau bendrojoje Vedų kultūroje brahmanas turi būti labai intelektualiai ir protiškai pajėgus.

Susietai su sukriti Krišnos sąmonėje, čia tokie dalykai atsiranda: vienos iš pagrindinių brahmanų pozicijų yra mokslininkai, mokytojai, gydytojai. Pagal tai, kokiomis koncepcijomis vadovaujasi vakarietiški mokslininkai, mokytojai, gydytojai, ir kaip dirba, vaišnavų požiūriu, tos pozicijos, (ir mokymas, kurį žmogus turi praeiti, norėdamas jas užimti Vakarų visuomenės sistemoje,) nėra palankus ar iš viso įmanomas dalykas. T.y. jeigu tu nuoširdus, ir ištikimas tiesai, kaip galėsi mokytis pagal materialistinę koncepciją, ir dirbti pagal ją? Todėl taip gaunasi tas pats, ką rašo Šrimad Bhagavatam, kad brahmanui, esant nepalankioms sąlygoms, priimtina alternatyva yra vaišjos užsiėmimas pragyvenimui: SB 7.11.16 — As an alternative, a brāhmaṇa may also take to the vaiśya’s occupational duty of agriculture, cow protection, or trade.  
Ne Vedu kulturos inzinierius mechanikas?
Ne Vedu kulturos fizikas ar matematikas?
Pagal vakarietišką visuomenės sistemą, galėtume manyti, kad inžinierius mechanikas yra aukštos klasės amatininkas, specialistas. Jis pats nėra verslininkas, nėra valdytojas, ir nėra fizinis darbininkas. Bet jis yra darbuotojas, kuris dirbs versle. Taigi, pozicija yra prie vaišjų, kažkur tarp vakarietiško šūdros ir vaišjų.

Fizikas ar matematikas yra mokslininkai, čia jau būtų vakarietiškų brahmanų pozicija.

Iš Vedų pozicijos yra du požiūriai:
1. Vaišnaviškas.
2. Bendrasis Vedų sistemos požiūris.

Pagal 2-ąjį, bendrąjį Vedų sistemos požiūrį, visi vakariečiai yra javanos, mlečos, laukinių genčių atstovai ir pan. Jie negali įgyti Vedų sistemos aukštesnių kastų kvalifikacijų, neturi tam teisės. Nes laikoma, kad praeitų gyvenimų kraitis pas juos užterštas, nepakankama socialinė-religinė evoliucija. Jeigu būtų buvusi pakankama evoliucija, jie būtų gimę Vedų sistemos aprėptyje, t.y. pas žmones, kurie yra genetiškai Vedinėse gotrose, gimininėse linijose. 

Pagal 1-ąjį, vaišnavišką požiūrį, kuris papildo 2-ąjį, bendrosios Vedų sistemos požiūrį, nors pagal gimimo ir gyvenimo pradžios aplinkybes vakariečiai yra netinkami Vedų sistemai iš socio-religinės pusės, jeigu jie turi transcendentinę sukriti ir transcendentinį tikėjimą, juos galima padaryti vaišnavais, dvasiniais brahmanais. Bet tai nereiškia, kad jie galės atlikti ritualines brahmanų funkcijas bendrojoje Vedų sistemoje, daugiau dėl to, kad žmonės į juos žiūri kaip į negimusius Vedų sistemoje, negu dėl to, kad būtų visai tam nekvalifikuoti. Vaišnavų bendrijos viduje jie pilnai galės atlikti visas brahmanų funkcijas, bet išorėje yra sudėtingiau, priklauso nuo žmonių požiūrio, ir nuo to, kokių brahmanų funkcijų išorėje reikia.

 O į vakarietišką visuomenės sistemą iš Vedų kultūros pozicijų žvelgiama iš šalies: kad tai neišvystyta sistema, su savais socialiniais sluoksniais, kuriuos mes galime natūraliai klasifikuoti pagal keturias varnas. Bet be abejo, vakarietiškos visuomenės sistemos intelektualai- "brahmanai" neturi Vedinių brahmanų kvalifikacijos. O vaišnavų požiūriu, tie, kas nepažįsta Dievo, ar tuo labiau nepripažįsta Dievo, pagal esmę nėra verti brahmano vardo, jie nėra pilnai brahmanai. Jie brahmanai daugiau pagal išorinę funciją, esmės jiems trūksta. 

Čia visai neliečiau gunų klausimo. Bet galima turėti galvoje bendrą principą, kad kuo labiau tamasinė visuomenė, tuo labiau tamasas įtakos visus jos socialinius sluoksnius. Bet tamasas niekada nebūna vienas, vis vien visados yra dalis kitų gunų, todėl tie sluoksniai irgi turi atitinkamas savo gunų proporcijas, tiesiog juose mažiau satvos negu Vedų visuomenėje.
 
Aidas
Pranešimai: 709
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 13:55

Tai as bet kokiu atveju zemiau vedu kulturos sudros.
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 14:43

Pagal fizinį kūną, visi mes esam javanos, mlečos, laukinės gentys.

Bet kaip kalbėjom, mūsų visuomenėje jūsų išorinė kvalifikacija buvo link brahmaniškumo, vadinasi, ne tik tamasas, bet ir satva jus įtakoja. Su daugiau satvos, jeigu esate tikintis Dievu, nebūtumėte žemiau negu šūdra Vedų sistemoje. Žmonių daug ir visokių, kiekvieno situacija individuali, pagal vieną taisyklę visų nepasversi. 

Bet kuriuo atveju, visi turime didinti satvos savybes savyje. Dirbti dirbame pagal dabartinį gunų balansą, bet satvos didinimas yra nuolatinis tikslas.

Satva, išvertus, gerumas, dorybingumas, visi norėtų būti geresni ir dorybingesni.
 
Aidas
Pranešimai: 709
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 14:49

Teorinis, filosofinis isitikinimas Dievo buvimu yra. Pazinimo nera, yra tik jausmas, kad padeda, ugdo ir lydi.
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 14:56

O tai daug. Yra žmonių, kurie apie Dievą net neprisimena, netiki, kovoja prieš.

Nuo to taško, gyvenant toliau, gyvenimas po gyvenimo, vyks tolesnis sąmonės vystymasis.
 
Aidas
Pranešimai: 709
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 15:01

Aciu Jums uz pagalba.
 
Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 949
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 20:13

Daug gerų žinių pateikė Sudaršan, ačiū jam :) Aš kelis momentus norėčiau panagrinėti. 

Iš dalies sutinku, kad dauguma gimsta šudromis. Realu, kad žmonės, negavę absoliučiai jokių materialių ar dvasinių žinių, liktų šudromis. Galbūt kai kuriems kiltų didesnių ar mažesnių klausimų egzistencinių klausimų, bet be žinių, Kali amžiuje absoliuti dauguma negebėtų susivokti.

Suprantu terminą "vakarietiškos visuomenės brahmanas" , bet šitoje vietoje norėčiau atskirti tikrus vakarietiškus brahmanus, kaip mokslui pasišventusius mokslininkus, ir daugumą mokytojų, gydytojų. Intelekto veikimo principas tarp jų yra visiškai kitoks, mokslininkas ieško tiesos, atmesdamas Dievą, o gydytojai šiais laikais šalia brahmaniško intelekto, dažnai turi labai išreikštą vaišiškumą: prestižo, pinigų siekimą. 

Ir visgi aš norėčiau dar kartą paakcentuoti natūralią prigimtį - žmogaus intelekto tipą bei dorybingumą. Jei dorybingas intelektualas susidurtų su Vedomis tinkamu laiku ir vietoje, aš neabejoju, kad jomis susižavėtų. Problema ta, kad daugumai arba trūksta intelekto, arba dorybingumo, arba karma/ydos veikia taip, kad iškyla dideli egoistiniai tikslai, arba tiesiog karma neleidžia gauti reikiamos informacijos. Pavyzdžiui, gimimas Lietuvoje šiuo laiku yra pakankamai sėkmingas, nes Vedos yra gana plačiai prieinamos. 

Ką noriu pasakyti, kad dorybingas intelektualas savo prigimtimi vis tiek yra brahmanas, net jei to pilnai neišlavino. Viduje jis vis tiek gyvens brahmanišką gyvenimą ir kentės, kad negali to realizuoti. 

Aišku, visa tai neabejotinai reikia įvilkti į Vakarų pasaulį ir Kalijugą, nes, be abejo, standartai čia visai kiti. Bet ir tobulėjimas visai kitoks, su savais minusais ir pliusais. 
 
Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 949
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 20:38

Galima palyginti du brahmanus - Donatą Janickį ir nepriklausomybės akto signatarą Rolandą Paulauską. Intelektas pas abu aiškiai brahmaniškas, dorybė jiems irgi ne svetima, bet vienas susidūrė su Vedom ir pradėjo praktiką, o kitas ne. 

Aš sakyčiau, kad Rolandas Paulauskas turi praktiškai maksimaliai plačiai matantį intelektą, kiek galima turėti neturint Vedinių žinių, ir savo ribą praktiškai pasiekė. Ir tai yra puikus pavyzdys, nes dauguma stringa žymiai siauresniuose plotuose. Taigi iš čia dar kartą galima kelti klausimą, ko verti Vakarų visuomenės brahmanai, turintys absoliučiai siaurą požiūrį į realybę. Iš esmės - tai nėra brahmanai net materialiu požiūriu. 

Mano supratimu, norint būti nors Kalijūginiu tikru brahmanu, reikia turėti stipriai išreikštą intelektą, dorybę bei susidurti su Vedomis kuo labiau ankstyvame amžiuje. Tai yra Donato Janickio variantas. 

Yra kitų mokytojų Lietuvoje, jie taip pat puikūs, bet pas kitus reiškiasi daugiau ir kitų sluoksnių savybės, kas yra taip pat gerai.  Tiesiog Donatas Janickis yra vienas iš grynesnių brahmanų Lietuvoje, bent jau iš žinomesnių. 
 
Aidas
Pranešimai: 709
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sudros prigimtis

01 Gru 2018, 21:30

Idomi paralele, kad javanu gentis minima Biblijoje. O Biblijos komentare javanai laikomi graikais.
Is senoves Graikijos ir senoves Romos uzgime Vakaru civilizacija.

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 2 ir 0 svečių