Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

21 Lap 2018, 10:57

Sukriti, kuri duoda pradžią bhakti, - tai geri, gražūs, dorybingi veiksmai, susiję su Dievu, Dievo tarnais, Dievo dalykais, Sąvoka apima ir įspūdžius, kuriuos tie veiksmai sukelia širdyje, ir dvasinius nuopelnus.

"Su-kriti" - "kriti" reiškia veiksmai, darbai, o priešdėlis "su-" - "geri, gražūs":
सु
su - everything good (virtuous, beautiful, easy, well, …)
दुस्
dus - everything bad (evil, inferior, difficult, …)
Priešingybė sukriti yra duskriti - blogi veiksmai.
adau sraddha tatah sadhu-sango ‘tha bhajana-kriya
 tato ‘nartha-nivrttih syat tato nistha rucis tatah
 athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati
 sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet kramah

This is the step-by-step process. Adau sraddha; it all begins with sraddha, and that faith makes it possible to have sadhu-sanga. Then we may ask, ‘From where has sraddha come?“
The answer is that sraddha comes from past impressions, which are the result of coming in touch with tadiya: people, places and things which have a direct relationship with the Lord. Past impressions may have come from hearing about His name, His form, His qualities and His pastimes. Or we may have come in contact with Tulasi, Yamuna, Ganga, Giridhari, or the holy dhama — Vraja-dhama or Navadvipa-dhama. The contact may be knowing or unknowing, intentional or unintentional. In any case, coming in touch with any or all of the tadiya-vastu produces sukrti, and it is this sukrti which creates sraddha. 
After sraddha comes sadhu-sanga. We will develop a taste to follow Vaisnavas, sadhus, But those who have no sukrti will not develop such a desire. I am speaking hari-katha here, and you are listening. But if someone has no past impressions, or they are making offences, or acting against the rules and regulations of bhakti, they will avoid this hari-katha. Even if they come and sit down here, they will either sleep, or they will be distracted by other concerns. The body may be sitting here, but the mind will be wandering here and there, thinking about so many problems. Only those with past impressions can appreciate sadhu-sanga. Actual sadhu-sanga means hearing and seeing how that sadhu is following the bhakti process, and trying to follow him internally and externally. When we have real sadhu-sanga, we will automatically practise all the nine kinds of bhakti, beginning with hearing: sravanam, kirtanam, visnu-smaranam, pada-sevanam, arcanam, vandanam, dasyam, sakhyam, atma-nivedanam. We will also automatically practise the five essential forms of bhakti that Lord Caitanya has particularly recommended: sadhu-sanga (associating with devotees), nama-kirtana (chanting the Lord’s holy names), bhagavata-sravana (hearing from qualified Vaisnavas), mathuravasa (living in holy places such as Mathura), sri murtirasraddhaya-sevanam (serving the arca-vigraha with faith). If someone is reading Caitanya-Caritamrta with any qualified Vaisnava, if he is hearing and doing anusilanam-cultivating Krsna consciousness by following his teacher and previous acaryas — I think that he is sure to have lobha, greed. It will surely come. Then bhajana-kriya comes. The devotee watches how Gurudeva and the Vaisnavas are performing their sadhana-bhajana. Then he will develop a taste to follow by performing sadhana-bhajana, not only for one or two hours, but for eight hours. In the end, he will try to perform sadhana and bhajana twenty-four hours daily. Then anartha-nivrtti comes.

http://www.purebhakti.com/resources/ebo ... ajana/file
Kai kas nors pradeda bendrauti su sadhu, tai ženklas, kad nepaprastai laimingos lemties (exceedingly good fortune angl.) dėka jo materiali egzistencija artėja prie pabaigos. Turėtume labai gerai suprasti, kas yra ši sėkmė. Sąlygotos sielos sėkmė yra tiesiog jos ankstesnės veiklos vaisius. Yra dviejų rūšių veikla: materiali veikla, iš kurios kyla materiali sėkmė ir nauda, ir transcendentinė veikla, iš kurios kyla dvasinė sėkmė ir nauda. Tokie veiksmai, kaip tarnavimas sadhu, Šri Krišnai ar Jo šventam vardui yra transcendentiniai tada, kai atliekami dėl dvasinio turto įgijimo. Nesvarbu, ką dar darytų sąlygota siela, jeigu sąmoningai ar nesąmoningai (knowingly or unknowingly) ji atlieka transcendentinę veiklą, tos veiklos poveikiai susikaupę sukuria širdyje tam tikrą įspūdį, kuris laipsniškai pavirsta į norą pasišventus tarnauti Krišnai (bhakti). Kai šis įspūdis tampa gerai išvystytas, jis vadinamas laiminga lemtimi, o dėl jo įtakos sąlygotos sielos materialūs norai laipsniškai pradeda silpnėti. Kada su materialia egzistencija susiję norai labai sumažėję, o laimingos lemties įspūdis gausiai susikaupęs, tada atsiranda tikėjimas sadhu bendrija. Šis tikėjimas lengvai veda prie pakartotinio bendravimo su sadhu, o tai yra visiško tobulumo pasiekimo priežastis. 

https://www.purebhakti.com/resources/eb ... -love/file
Sukriti - tai veiksmai, kurie atliekami dar nesant tikėjimo. Kai jau yra tikėjimas (sraddha), tada veiksmai susieti su Dievu priklauso bhakti sadhanos - meilės tarnystės Dievui praktikų - kategorijai. Nors gal sąvokos ir persidengia, nes taip pat ir bhakti sadhanoje atliekamus veiksmus tikriausiai nebus klaidinga vadinti sukriti - gerais, gražiais veiksmais.

Tikėjimas - tai pasireiškęs aiškus ir stiprus vidinis širdies noras, potraukis tarnauti Dievui, kuris išoriškai reiškiasi kaip šešių rūšių šaranagati - Dievo globos priėmimas: 1) priėmimas to, kas palanku bhakti 2) atmetimas to, kas nepalanku bhakti 3) įsitikinimas kad Krišna apsaugos 4) Krišna priimamas kaip globėjas ir aprūpintojas 5) pilnas savęs atidavimas 6) nuolankumas. Jeigu bhakti sadhana atliekama su tikėjimu, ilgainiui ji išsivysto į spontanišką tendenciją tarnauti Krišnai tam tikroje konkrečioje nuotaikoje, sekant kažkuria konkrečia amžinųjų Krišnos palydovų Vrindavanoje nuotaika.
Sraddha, the seed of bhakti, is the tendency to serve Krsna. If we think that we have sraddha in our hearts, but we have no tendency to serve Krsna and His devotees, then we actually have no sraddha. Sadhu-sanga gives us hari-katha, so abundantly and sweetly. We hear from sadhus that Krsna is the Supreme Lord with all kinds of power, yet He was bound by the ropes of mother Yasoda. That rope was not an ordinary rope, but a rope made of sneha, transcendental love and affection. Hearing all these pastimes of Krsna, from beginning to end, a tendency may come: "I should serve Krsna like His friends Sridama and Subala," or "I should serve Krsna like mother Yasoda and Nanda Baba," or "I want to serve conjugal Krsna and Radhika in the mood of the gopis." A specific tendency will come. When will it come? After serving for some time with real sraddha, as defined in the words of Krsna, in the words of scriptures and in the in the words of Gurudeva, a specific service mood will manifest in our hearts. Sraddha is the beginning, and it will develop only by sadhu-sanga.

http://www.purebhakti.com/teachers/bhak ... aith-comes
In the Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.23), Prahlāda Mahārāja very clearly states what the essential activities of devotional service are:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam

"Devotional service consists of (1) hearing about the Lord, (2) chanting His glories, (3) remembering Him, (4) serving and meditating upon His lotus feet, (5) worshiping Him, (6) praying to Him, (7) thinking oneself His eternal servant, (8) becoming His friend, and (9) surrendering everything to Him."

One should surrender to the Lord as much as an animal purchased from the market surrenders to its master. Such an animal never thinks of his maintenance because he knows that his master will look after him. A soul totally surrendered to the Supreme Lord is similarly never anxious for his maintenance. Śrīla Sanātana Gosvāmī gives further symptoms of full surrender in his Hari-bhakti-vilāsa (11.417):

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

"The six divisions of surrender are: accepting those things favorable to devotional service, rejecting unfavorable things, the conviction that Kṛṣṇa will give protection, accepting the Lord as one's guardian or master, full self-surrender, and humility." Nārada will gradually explain these principles of devotion in the remaining sūtras.

https://www.vedabase.com/en/node/27941
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

21 Lap 2018, 11:12

Sukriti, kuri duoda pradžią bhakti, - tai geri, gražūs, dorybingi veiksmai, susiję su Dievu, Dievo tarnais, Dievo dalykais, Sąvoka apima ir įspūdžius, kuriuos tie veiksmai sukelia širdyje, ir dvasinius nuopelnus.
Labai aciu, gerbiamas Sudarsan, puikus pamokymas.
Ar prie Sukriti galima priskirti Katalikybe? Vakaru filosofija ir filosofine etika?
P.S. Vakaru filosofijoje Dievas garbinamas pagal savo isivaizdavima.
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

21 Lap 2018, 11:24

Čia mes turime galvoje konkrečią sukriti - transcendentinę, susijusią su Dievu.

T.y. geri, gražūs veiksmai gali būti daugelio rūšių, taip pat ir geri materialistiniai veiksmai, kurie kuria gerą karmą, gerus atoveiksmius. Tai iš įvairių dorybingų veiksmų, bhakti, meilės tarnystę Dievui, pradeda tik ta viena ypatinga transcendentinė sukriti, t.y. geri, gražūs veiksmai, kontaktuojant su dalykais ir asmenimis, tiesiogiai susijusiais su Dievu.

Kadangi krikščionybėje yra bhakti, meilės tarnystė Dievui, tai yra ir atitinkami geri gražūs veiksmai, kontaktuojant su krikščioniškais dalykais, tiesiogiai susijusiais su Dievu, kurie veda prie tos krikščioniškos bhakti, prie krikščioniško tikėjimo.

Vakarų filosofija ir etika, jeigu nėra tiesiogiai susiję su Dievu, nėra ta ypatinga sukriti rūšis, tai priklausytų pasaulietinei sukriti.

Nors gal gali būti ir kažkokių persidengimų. Sakykime, mes skaitysime kažkokio tikinčio filosofo mintis, kurios mums leis geriau suprasti Dievą, duos kažkokį įspūdį, kuris mus artina prie tikėjimo. Tai jau būtų arčiau tos transcendentinės sukriti.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

21 Lap 2018, 11:28

Aciu uz atsakyma.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

21 Lap 2018, 19:54

Gerbiamas Sudarsan, turiu toki klausima.
Tai liecia Biblini Dieva.
Jei nera meiles Dievui, o tik pagarba, dekingumas, baime nusideti, tai gal but materialus religingumas?
P.S. dekingumas uz mano egzistencija, kurinija, zmones, pragyvenimo dalykus, istatymus, isakymus. Is esmes dekoju del materialiu, nors gal kartais ir subtiliu, dalyku.
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

22 Lap 2018, 11:49

Tikriausiai teisingai, tam tikras religingumas, dharma, su dalele bhakti ar bhakti įtaka. Neįmanoma būti religingam, neturint kažkokio santykio su Dievu. Dharma reiškia pareigas pagal prigimtį, karmą, dorybingą, bet savanaudiškai orientuotą veiklą, atliekamą neprasižengiant religijos nuostatams. 

Nesu toks ekspertas, kad galėčiau teisingai įvertinti.

https://www.vedabase.com/ru/sb/7/5/52

Существует четыре формы человеческой деятельности — дхарма, артха, кама и мокша; высшая ее цель — обрести освобождение. Чтобы подняться на более высокий уровень развития, человек должен следовать религиозным предписаниям; руководствуясь этими предписаниями, он должен стараться улучшить свое материальное благосостояние и так обрести возможность, не нарушая заповедей религии, удовлетворять потребности своих чувств. Тогда человеку будет легче освободиться из плена материи. Таков путь, который рекомендуют людям Веды. Тот же, кто превзошел уровень дхармы, артхи, камы и мокши, становится преданным. Человек, достигший этого уровня, никогда больше не упадет в пучину мирского бытия (йад гатвa на нивартанте). В «Бхагавад-гите» сказано, что тот, кто возвысился над этими четырьмя видами деятельности и обрел подлинное освобождение, посвящает себя преданному служению Господу. Такой человек уже никогда не падет в пучину материального бытия.
https://www.vedabase.com/ru/sb/3/22/36

Люди главным образом стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше. Большинство из них совершает религиозные ритуалы во имя достижения какой-либо материальной цели и занимается материальной деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. Тот, кто полностью разочаровался в материальных наслаждениях, начинает стремиться к освобождению и слиянию с Абсолютной Истиной. Эти четыре принципа лежат в основе трансцендентного пути, который избирают не слишком разумные люди. По-настоящему разумный человек занимается деятельностью в сознании Кришны, не обращая внимания на четыре цели, к которым стремятся те, кто идет этим путем. Такой человек сразу достигает трансцендентного уровня, который неизмеримо выше освобождения. В глазах преданного даже освобождение не является большим достижением, не говоря уже о результатах, которые приносит ритуальная деятельность в сфере религии, экономическое благополучие или чувственные наслаждения. Все это не может прельстить преданных, которые постоянно находятся на трансцендентном уровне брахма-бхуты — уровне самоосознания.
https://www.vedabase.com/lt/tlc/27

Vakare, kai Viešpats atliko apsiplovimą ir patogiai atsisėdo, pasirodė Rāmānanda Rāya su tarnu. Pagarbiai nusilenkęs, jis atsisėdo priešais Viešpatį. Dar nespėjo Rāmānanda Rāya paklausti, kaip patobulėti dvasinio pažinimo srityje, kai Viešpats Pats prakalbo: „Pateik keletą posmų iš šventraščių, kurie papasakotų apie galutinį žmogaus gyvenimo tikslą.“

Śrī Rāmānanda Rāya nieko nelaukdamas atsakė: „Žmogus, nuoširdžiai atliekantis savo pareigas pagal veiklos pobūdį, pamažu išsiugdys Dievo sąmonę.“ Jis taip pat pateikė posmą iš Viṣṇu Purāṇos (3.8.9), kur pasakyta, kad Aukščiausias Viešpats šlovinamas atliekant pareigą pagal veiklos pobūdį, ir kito būdo Jam patenkinti nėra. Tuo norėta pasakyti, kad žmogaus gyvenimas skirtas suprasti savo ryšį su Aukščiausiu Viešpačiu, ir veikdamas šia kryptimi, kiekvienas žmogus gali atrasti save atsidavimo tarnystėje Dievui, jei vykdys jam nurodytas pareigas. Tuo tikslu žmonių visuomenė skirstoma į keturias klases: intelektualus (brāhmaṇus), administratorius (kṣatriyus), prekijus (vaiśyus) ir darbininkus (śūdras). Kiekvienai klasei nurodytos savos taisyklės, o taip pat profesinės funkcijos. Pareigos, nurodytos šiom keturioms klasėms, bei jų savybės apibūdintos Bhagavad-gītoje (18.41–44). Civilizuotoje ir organizuotoje žmonių visuomenėje kiekviena klasė turi laikytis jai nurodytų taisyklių. Be to pažymėtina, kad norint dvasiškai tobulėti, reikia laikytis sistemos, kuri nustato keturias pakopas (āśramas): mokinio gyvenimą (brahmacarya), šeimyninį gyvenimą (gṛhastha), pasitraukusio nuo reikalų gyvenimą (vānaprastha) ir pasaulio atsižadėjusio žmogaus gyvenimą (sannyāsa).

Rāmānanda Rāya pasakė, kad griežtai besilaikantys aštuoniems socialiniams skyriams nustatytų taisyklių iš tikrųjų gali patenkinti Aukščiausią Viešpatį, o tas, kuris jų nesilaiko, niekais leidžia savąjį žmogaus gyvenimą ir ritasi į pragarą. Norint pasiekti žmogaus gyvenimo tikslą, tereikia laikytis nurodytų taisyklių. Kiekvieno konkretaus žmogaus būdas formuojasi laikantis reguliatyvių principų, atitinkančių jo gimimą, bendravimo ratą ir išsilavinimą. Visuomenės skyrių sistema taip sumanyta, kad ji reguliuoja santykius daugybės žmonių, turinčių skirtingus būdo bruožus, ir tai galų gale leidžia taikiai valdyti visuomenę bei sudaro jai galimybes dvasiškai tobulėti. Visuomenės klases galima charakterizuoti dar ir taip: 1) tie, kurių tikslas – suprasti Aukščiausią Viešpatį, Dievo Asmenį, ir atsidėti Vedų ir analogiškų raštų studijoms, vadinasi brāhmaṇai; 2) tie, kurie turi polinkį demonstruoti savo jėgą ir dalyvauti valdant valstybę, vadinasi kṣatriyai; 3) tie, kurie dirba žemę, augina karves ir prekiauja, ar plėtoja komercinę veiklą, vadinasi vaiśyai; 4) tie, kurie neturi specialių žinių, bet patiria pasitenkinimą, tarnaudami kitoms trims klasėms, vadinasi śūdros. Ištikimai atlikdamas savo pareigas, žmogus būtinai pažengs tobulumo kryptimi. Taigi reguliuojamas gyvenimas – tai raktas į tobulumą visiems mums. Kai reguliuojamą gyvenimą vainikuoja atsidavimo tarnystė Viešpačiui, žmogus pasiekia tobulumą. Antraip, toks reguliuojamų normų nustatymas tėra tuščias laiko švaistymas.

Išklausęs Rāmānandos Rāyos pasakojimą apie tai, kaip turi būti sutvarkytas reguliuojamas gyvenimas, Viešpats Caitanya pastebėjo, kad visos tos normos – gryniausias formalumas. Tuo Jis tarsi paprašė Rāmānandos Rāyos papasakoti apie ką nors iškilniau už tuos formalumus. Formalus apeigų ir religinių pareigų atlikimas beprasmis, jeigu jo nevainikuoja tobulai atliekama atsidavimo tarnystė. Viešpaties Viṣṇu neįmanoma patenkinti Vedų nurodymus vykdant kaip ritualą. Jis išties būna patenkintas tada, kai mes pasiekiame atsidavimo tarnystės stadiją.

Posmas, kurį pacitavo Rāmānanda Rāya, sako, kad iki atsidavimo tarnystės lygio pakylama atliekant ritualinius veiksmus. Śrī Kṛṣṇa, atėjęs išvaduoti visų klasių žmones, Bhagavad-gītoje sako: žmogus gali pasiekti aukščiausią būties tobulumo lygį, jei atlikdamas savo pareigas pagal veiklos pobūdį, garbins Aukščiausią Viešpatį, iš kurio viskas kilo.

sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
svakarma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ
yena sarvam idaṁ tatam
svakarmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

„Dirbdamas darbą, kuris atitinka jam būdingas savybes, kiekvienas žmogus gali tapti tobulas. Dabar paklausyk, Aš pasakysiu, kaip tai daroma. Garbindamas Viešpatį, kuris yra visų būtybių pradžia ir kuris viską persmelkia, bei dirbdamas savo darbą, žmogus gali pasiekti tobulumą“ (bg 18.45–46). Šį tobulėjimo metodą taikė didieji bhaktai: Bodhāyana, Ṭaṅka, Dramiḍa, Guhadeva, Kapardi ir Bhāruci. Šios didžios asmenybės ir ėjo šiuo tobulėjimo keliu. Ta pačia kryptimi ragina sukti ir Vedų nurodymai. Rāmānanda Rāya norėjo pateikti šiuos faktus Viešpaties dėmesiui, tačiau suprato, kad vien tik atlikti ritualines pareigas maža, kadangi Viešpats Caitanya tai pavadino gryniausiu formalizmu. Viešpats Caitanya norėjo pabrėžti, kad žmogus, kuris materialiai suvokia gyvenimą, nepasieks aukščiausio tobulumo, nors ir laikytųsi visų ritualinių taisyklių.
Bhakti (tarnystė su meile, pasišventimas, atsidavimas) prasideda nuo 1. šraddhos (kuri susitelkia per sukriti), ir tada per jau apibūdintas pakopas ( 2. bendravimas su šventaisiais, 3. užsiėmimas tarnystės Dievui veiklomis, 4. ydų ir beverčių dalykų pasišalinimas, 5. stiprus tvirtas tikėjimas, 6. dvasinis skonis, 7. dvasinis prisirišimas, 8. meilės būsenos) vystosi iki 9. premos - tobulos meilės Dievui. Šraddha yra pirminis meilės Dievui lašelis.

Iki to, kaip minėjome, yra sukriti ir atitinkami įspūdžiai. Jeigu mumyse daugėja dėkingumo Dievui, pagarbos, tai jau tam tikri tikėjimo pasireiškimai, vadinasi, įspūdžiai širdyje telkiasi, bhakti, kuri glūdi sieloje, laipsniškai bunda.
Paskutinį kartą redagavo 1 sudaršan. Iš viso redaguota 22 kartus.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

22 Lap 2018, 12:08

Labai dekoju Jums, gerbiamas Sudarsan, uz aisku ir issamu atsakyma.
P.S. Jus suteikete man realia dvasine pagalba, dar karta dekoju.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

22 Lap 2018, 22:12

Gal zinote kas atveda iki Sukriti?
 
Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 987
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 07:27

Gal zinote kas atveda iki Sukriti?
Geras klausimas. Manyčiau, kad įvairios patirtys, pasireiškiančios per daugelį gyvenimų. Tam tikruose išbandymuose daugelis nenubudusių pasauliečių pradeda susimąstyti ir susivokti, kad yra kažkas daugiau nei grubi materija. Per išbandymus maja visada šiek tiek išsisklaido, kas ir padeda matyti objektyvesnę realybę. Taip po truputį ir vyksta evoliucija vedanti link Sukriti. 
Bet gal Sudaršan turės išsamesnį paaiškinimą :)
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 09:03

Aciu, Viliau. Jus gerai atsakete. Noriu ir Sudarsan komentaro.
Mano klausimo esme praktine. Ne kiekvienas gali pasiekti bhakti, bet gali sukriti. O ka daryti tam, kuris dar nedaaugo iki sukriti?
Pavyzdziui, ar iki sukriti veda pasaulietine dorybinga veikla? Vakaru filosofija su tiesos (kad ir dalines) paieskomis ir dorove? Paprastas zmogiskas gerumas?
Klausiu del saves, gal ir del kitu.
Paros begyje mazai laiko Dievui galiu skirti, nes del sveikatos problemu vidines busenos banguoja. Jau lyg issiaiskinome, kad mano maza katalikiska praktika lyg ir sukriti. Tad noreciau nuo praktikos likusi laika uzsiimti tuo, kas veda  prie sukriti, stiprina ja.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 09:22

Dar turiu svarbu klausima.
Ka reiskia religijos principai, kuriems zmogus netinkamas ar nepasiruoses? Tai ivardijama kaip bedievyste.

„Egzistuoja penkios bedievystės (adharmos) šakos, kurios atitinkamai vadinamos kaip ateizmas (vidharma), religijos principai, kuriems žmogus netinkamas ar nepasiruošęs (para dharma), pretenzinga religija arba apsimetimas (ābhāsa), analogijos religija (upadharma) ir apgavikiška religija (chala dharma). Tas, kuris išmano apie tikrąjį religinį gyvenimą turi atmesti šias penkias kaip bedievystę.“

Is cia, skyrius Adharma:

http://www.nitaigauracandra.lt/lt,-4
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 10:49

Jeigu sukriti apibrėžimas yra geri, dorybingi, gražūs veiksmai, kontaktuojant su Dievo tarnais ir Dievo dalykais, tai pamąstę galim suprasti, kad daug dalykų gali vesti prie tokių veiksmų. Pvz. apskritai gerumas ir geras bei dorybingas elgesys, tada pats noras kontaktuoti su Dievo tarnais ir Dievo dalykais, žmogaus pastangos tai daryti. Sakykim, žmonės lanko šventas vietas, susitinka su Dievo tarnais. Arba gyvena savo kaime, o ten ateina Dievo tarnai. Žmogus iš dorybingumo juos svetingai priima į svečius. Daugybė situacijų gyvenime gali atsitikti, kuriose gali būti tų veiksmų. Jie atliekami tiek žinant, tiek nežinant, sąmoningai ir nesąmoningai.

Pvz. vaišnavai eina gatve ir dainuoja Hare Krišna. Jeigu praeivis stebi ir klauso pozityviai, tai sukriti. Pavyzdžių gali būti kuo įvairiausių, gyvenimo įvairovė.

Kaip matyti, tai dažnai yra pačių žmonių dvasinės pastangos ar pozityvus atsinešimas į dvasinius dalykus, arba tiesiog natūralus "atsitiktinis" susidūrimas su Dievo dalykais savo kasdienybėje. Kartais mes patys einam pas Dievą, ir Jo ieškom, kartais Dievas ateina pas mus įvairiausiais pavidalais.

Religijos principai, kuriems žmogus nepasiruošęs, reiškia, kad jie ne pagal jo vidinį išsivystymą, sąmonės lygį, prigimtį. Pvz. Ardžiūna norėjo išeiti iš kovos mūšio, ir laikytis neprievartos bei elgetauti, bet Krišna pasakė, kad iš to nieko gero nebus, nes vis vien jo prigimtis jį privers kovoti kaip kariui. Būti dvasininku ar sadhu atsiskyrėliu nebuvo Ardžiūnos sva-dharma, savoji dharma, pagal jo prigimtį.

Arba pvz. kas nors gali bandyti laikytis viso tokio paties gyvenimo režimo, kurio laikosi šventieji. Nieko neišeis, nes neįmanoma daryti visko to paties, ką daro dvasiškai galingos asmenybės, jeigu neturi tokios dvasinės galios.

Pasiruošimas (adhikara) yra visados svarbus, nes ką nors daryti nepasiruošus, neturint tai veiklai tinkamų gebėjimų ir įspūdžių bei reikalingos motyvacijos, bus nesėkminga ir žalinga.

Tai ką žmogus daro, kokių pareigų imasi, turi būti nuoširdu ir jam natūralu, pagal jo prigimtį ir padėtį, pagal tai kas yra jo širdyje, kiek ji švari ar užteršta, kokie norai joje gyvuoja. Dirbtinai mesti savo pareigas, ir imtis kažkokių kitų aukštesnių pareigų, kai širdis ir sąmonė tam nepasiruošę, ir neapvalyti, yra pavojinga.
Paskutinį kartą redagavo 1 sudaršan. Iš viso redaguota 23 kartus.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 10:54

Puikus ir tikslus paaiskinimas.
Aciu Jums, gerbiamas Sudarsan.
 
Vartotojo avataras
Vilius
Pranešimai: 987
Užsiregistravo: 04 Lap 2016, 19:53

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 11:16

Paantrindamas Sudaršan norėčiau paakcentuoti motyvą ir netikrą savimonę. 

Kol nesam tyri, visada šalimais bus egoistinių motyvų, net jei darysim nuoširdžiai gerus darbus. Taigi kuo bus daugiau tyro spontaniškumo, neegoistiškumo, nuolankumo, tuo sukriti didės sparčiau. Čia yra teorija, o praktikoje išlenda didelės ydos, krentama į klaidingą savimonę, ateina karmos išbandymai, todėl stabilumo tikėtis neverta. 

Žinoma, čia kalbu apie tuos, kurie jau daugiau ar mažiau praktikuoja, o ne atsitiktinai renka sukriti. Taigi praktikos svarba yra didelė, be to, vienaip ar kitaip reikia, bent jau suktis dvasingesnėje aplinkoje, kitaip materialios gunos nuneš į šoną ir dings potraukis dvasingumui.

Kaip ir visur, visada yra bendra visuma, viskas yra tarpusavyje susiję. :)
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

23 Lap 2018, 11:22

Tai ką žmogus daro, kokių pareigų imasi, turi būti nuoširdu ir jam natūralu, pagal jo prigimtį ir padėtį, pagal tai kas yra jo širdyje, kiek ji švari ar užteršta, kokie norai joje gyvuoja. Dirbtinai mesti savo pareigas, ir imtis kažkokių kitų aukštesnių pareigų, kai širdis ir sąmonė tam nepasiruošę, ir neapvalyti, yra pavojinga.
Kazimierai, ar matote, kodel yra skirtingu religiju, skirtingu mitybu, skirtingu darbu?
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

26 Lap 2018, 17:20

Gerbiamas Sudarsan.
Noriu paklausti, kodel religijos principai, kuriems zmogus netinkamas ar nepasiruoses, laikomi bedievystes rusimi? Gal del to, kad dirbtinai einama pries Dievo valia?
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

26 Lap 2018, 19:32

Ten buvo naudojamas terminas adharma, tai kas priešinga dharmai. Kitaip sakant, savo dharmos neatlikimas. Išvertus gavosi bedievystė, nežinau, kiek tai tikslu.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

26 Lap 2018, 19:36

Aciu, gerbiamas Sudarsan, esme supratau.
Dar karta Jums dekoju, padejote man susigrazinti savo prigimti.
 
Vartotojo avataras
sudaršan
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 16 Spa 2018, 20:56

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

27 Lap 2018, 10:21

Tas posmas apie adharmas paaiškintas: 
https://www.vedabase.com/ru/sb/7/15/12
https://www.vedabase.com/ru/sb/7/15/13
https://www.vedabase.com/ru/sb/7/15/14
ir tolesniuose posmuose.


https://www.vedabase.com/ru/sb/4/22/24
Еще одно важное слово, употребленное в данном стихе, — аниндай. Это значит, что преданные не должны критиковать другие религии. Различные религиозные системы находятся под влиянием разных гун материальной природы. Религии в гунах невежества и страсти не могут быть столь же совершенными, как религия в гуне благости. В «Бхагавад-гите» все явления материального мира классифицируются в соответствии с тем, под влиянием какой из трех гун материальной природы они находятся, поэтому к религиозным системам приложима та же классификация. Когда люди находятся под преобладающим влиянием гун страсти и невежества, те же качества будут присущи и религии, которую они исповедуют. Вместо того чтобы критиковать такие религиозные системы, преданный должен призывать их последователей строго следовать принципам своих религий, чтобы со временем они могли подняться на уровень религии в гуне благости. Критика таких религий приводит лишь к тому, что ум преданного возбуждается. Поэтому мы должны быть терпимыми и учиться подавлять возникающее в уме беспокойство.
 
Aidas
Pranešimai: 723
Užsiregistravo: 15 Geg 2017, 14:16

Re: Sukriti arba kaip gimsta tikėjimas

27 Lap 2018, 10:26

Aciu.  :)

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 2 ir 0 svečių